HAPPY TRAVELLER – NYHEDSBREV

Hotel Oasia udsender et nyhedsbrev til Happy Traveller-medlemmer, som over hjemmesiden eller ved samtykke i forbindelse med indcheckning på hotellet har accepteret at modtage det. Der udsendes i snit ét nyhedsbrev om måneden. Nyhedsbrevene kan indeholde særlige informationer om ændringer på hotellet, særlige tilbud til unikke ophold eller oplevelser i Aarhus.

Betingelser

Jeg accepterer, som Happy Traveller-medlem, at Hotel Oasia anvender mine personlige oplysninger i de salgskanaler, der benyttes til markedsføring. Det kan være ved særlige tilbud, invitationer, nyhedsbreve mv. kommunikeret på mail, sms eller andet. Ansvaret for at mine personlige oplysninger er opdaterede påhviler mig, og jeg kan altid tage kontakt til hoteloasia.dk for at få slettet eller ændret i oplysningerne. Mine oplysninger gemmes i Hotel Oasias kundedatabase, som ejes af hoteloasia.dk og bliver behandlet efter Persondataforordningens regelsæt. Medlemsskabet er gratis og uforpligtende, hvorfor det til enhver tid kan opsiges.

§1 OMFANG

Betingelserne er gældende for alle websider, klubber for kunder og kanaler for salg der ejes af Oasia.dk. I henhold til persondataforordningen er Hotel Oasia forpligtet til at beskytte mine personlige oplysninger. Omfanget af betingelserne må ændres uden mit samtykke, så det tilrådes at være ajour med betingelserne. Ved tvivlsspørgsmål omhandlende personlige oplysninger kan hotellet altid kontaktes.

§ 2 BRUG AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Med markedsføring som formål må Hotel Oasia bruge mine personlige oplysninger. I dette ligger f.eks. invitationer, tilbud og nyheder formidlet på sms, mail eller andet. Ansvaret for at mine personlige oplysninger er opdaterede påhviler mig og jeg kan til altid tage kontakt til hotellet for at få slettet eller ændret i oplysningerne. Mine oplysninger gemmes i hotellets kundedatabase, som ejes af hoteloasia.dk og bliver behandlet efter persondataforordningens regelsæt. Medlemsskabet er gratis og uforpligtende.

§ 3 VED BRUG AF OPLYSNINGER ANDRE STEDER
Jeg giver samtykke til, at Hotel Oasia må videregive mine personlige oplysninger til de samarbejdspartnere, de har. Det er samarbejdspartnere, som leverer ydelser på hotellets vegne og på den måde har behov for at benytte  oplysningerne til at kunne levere digitale ydelser. Formidlingen sker under stramme regler for fortrolighed og begrænsning af brug og videregivelse af personlige oplysninger. Jeg er til hver en tid sikret, at mine oplysninger aldrig gives videre til en tredjepart uden, jeg har givet mit samtykke hertil. Dog kan Hotel Oasia i særtilfælde give mine personlige oplysninger videre til retslige myndigheder i henhold til loven.

Hotel Oasia vil med jævne mellemrum indsamle oplysninger fra mig, som ikke på nogen måde er personhenførbare i form af alder, geografi mv. De indsamlede oplysninger til overvejende blive brugt til redaktionelle formål og periodisk til andre formål internt.

§ 4 LOV OM PERSONDATA        
Ifølge persondataforordningen er Hotel Oasia til hver en tid forpligtet til at benytte mine personlige oplysninger efter gældende regler i denne lov.

Tilmeld dig vores Happy Traveller Club og nyhedsbrev her